Projecten

Fris Projecten ontwikkelt en organiseert beeldende kunstprojecten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam. We werken hierbij nauw samen met basisscholen, middelbare scholen en BSO’s, verzorgingstehuizen en instellingen voor verstandelijk gehandicapten.

Bij de kunstprojecten staat het artistieke proces centraal. Het creatieve talent van onze deelnemers wordt verder ontwikkeld, doordat we ze uitdagen bij het maken van kunst. Daarnaast ligt onze focus ook op het gemeenschappelijke resultaat en het verbinden van verschillende doelgroepen met elkaar. Bij het project Klassepost (zie hieronder) koppelen wij scholieren aan ouderen of aan verstandelijk gehandicapten. We brengen doelgroepen, die normaal gesproken niet zo makkelijk met elkaar in aanraking komen, via kunst met elkaar in verbinding. Hiermee vergroten we het wereldbeeld van de deelnemers. De kunstprojecten leveren veel plezier, zelfvertrouwen en energie op.

Voorbeeldproject: Klassepost
Een project dat Fris Projecten heeft ontwikkeld en dat heel succesvol is, is het project Klassepost. Hierbij wordt een groep scholieren van basisscholen, middelbare scholen of BSO’s aan een groep ouderen uit verzorgingstehuizen of verstandelijk gehandicapten gekoppeld.

Bij Klassepost worden kinderen en ouderen (of gehandicapten), die elkaar niet kennen, met elkaar in contact gebracht via een bijzondere briefwisseling. De post die de ouderen en de kinderen elkaar sturen zijn ware kunstwerken. Beide groepen experimenteren wekelijks, gedurende zes bijeenkomsten, met verschillende technieken en materialen zoals borduren, schilderen, fotografie en het maken van collages. Ook verzinnen ze elke week belangstellende vragen over het leven van de ander. Wekelijks verzenden en ontvangen beide groepen de originele kunstwerken van elkaar per post. Elke week is weer spannend en verassend. Aan het einde van het project ontmoeten de kinderen en de ouderen elkaar en maken een gezamenlijk kunstwerk. De voorafgaande briefwisseling zorgt dat er een band en wederzijds begrip ontstaan.

Ouderen en kinderen ontdekken via Klassepost artistieke talenten bij zichzelf en de ander. Kinderen maken kennis met levenservaringen en de belevingswereld van ouderen. Ouderen maken kennis met ‘de moderne jeugd’. Dit gebeurt op een speelse, vrolijke onderzoekende en creatieve manier.

Aan het einde van het project wordt een selectie van de kunstbrieven in een kleine oplage gedrukt als kaart. Deze kaarten zijn bestemd voor de ouderen en de kinderen. Ook worden de kaarten ingelijst en geëxposeerd op de scholen en in de zorgcentra.

Tijdens de ontmoeting.